Cristiano Ronaldo xuất hiện trên Nhà hát Dream vào cuối tuần!Vé tăng vọt lên 2.500 pounds sẽ được thay thế bằng Akun Bola

Cuối tuần của Cristiano Ronaldo đã xuất hiện tại Nhà hát Dream!Vé tăng vọt lên 2.500 pounds sẽ được thay thế [Akun Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 9: Nó đã được báo cáo trước cuối tuần này của Premier League Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ tổ chức chương trình đầu tiên sau khi trở lại Manchester United cho Manchester UnitedCuối tuần này.