derby manchester là gì

derby manchester là gì

Đòi nợ ở derby Manchester【derby manchester là gì】:Vừa được bổ nhiệm vào hè qua nên với ông D. Moyes