hà nội đấu với thanh hóa

Hoãn trận đấu giữa Hà Nội – Đông Á Thanh Hóa vì COVID-19【hà nội đấu với thanh hóa】:Hoãn trận đấu giữ