Kỳ thủ 12 tuổi trở thành Đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử cờ vua

Kỳ thủ 12 tuổi trở thành Đại kiện tướng trẻ nhất trong lịch sử cờ vua

Abhimanyu Mishra đã phá kỷ lục 12 năm 7 tháng của Sergey Karjakin (Budapest, Hungary) người đã giữ