HLV Tholot: ‘Pau chưa biết tận dụng khoảng trống’

HLV Tholot: ‘Pau chưa biết tận dụng khoảng trống’

Không nhắc cụ thể cầu thủ nào, nhưng HLV Tholot vẫn chỉ ra những điểm chưa được của Pau trong thất b