messi nhiễm covid

Xuất hiện ca nhiễm COVID-19, Giải vô địch Karate quốc gia năm 2021 tổ chức tại Thanh Hóa tạm dừng【me