nói “xin lỗi” bằng tiếng tây ban nha thế nào

nói “xin lỗi” bằng tiếng tây ban nha thế nào

Pepe miễn cưỡng xin lỗi sau vụ đạp tay Messi【nói “xin lỗi” bằng tiếng tây ban nha thế nào】:Messi bị