PhanTùng,tânbinhấntượngcủaFCChươngDương

Phan Văn Tùng sinh ra và lớn lên ở xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, là một trong những cầu thủ phủi nổi tiếng nhất của bóng đá huyện nhà.