SàiGònLeague2019:QuốcAn-QuốcMichelvàđiệpvụsoánngôivua

Sài Gòn League 2019 sẽ chính thức khai diễn chiều nay (2/3) trên sân Vì Nhân. Trước giờ bóng lăn lúc 16h00, Quốc An – Quốc Michel của bầu Lê “Xavi” đang dệt mộng bá vương, không muốn đóng vai “kẻ về nhì”.