(Nations League) Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha hủy diệt Thụy Sĩ

(Nations League) Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha hủy diệt Thụy Sĩ

ĐT Bồ Đào Nha là những người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu, họ suýt chút