sỹ mạnh

sỹ mạnh

Sỹ Mạnh đánh Đặng Văn Lâm: Không có lửa, sao có khói?【sỹ mạnh】:Thủ môn Đặng Văn Lâm sau vụ tranh cãi