thực dụng

thực dụng

Bóng đá thực dụng không có chỗ cho cái tình!【thực dụng】:Bóng đá ngày càng chứng kiến sự thực dụng củ