trật khớp ngón tay

trật khớp ngón tay

Văn Toản bị trật khớp ngón tay, có thể phải chia tay VCK U23 châu Á【trật khớp ngón tay】:Theo những t